FI HAILER PALVELUKUVAUS

Hailer on toimialariippumaton pilvipalvelu (SaaS) liiketoimintaan tehostamiseen, seurantaan ja kehitykseen jolla voidaan korvata ERP, CRM, PLM, HRM, Intra järjestelmiä tai täydentää yrityksen olemassa olevaa työkalupakkia.

Johdanto 

Hailer on toimialariippumaton pilvipalvelu (SaaS) liiketoimintaan tehostamiseen, seurantaan ja kehitykseen jolla voidaan korvata ERP, CRM, PLM, HRM, Intra järjestelmiä tai täydentää yrityksen olemassa olevaa työkalupakkia. Lisäksi Hailerilla voidaan hoitaa yrityksen sisäistä sekä sidosryhmä viestintää.

 

Hailer toimii erillisillä IOS sekä Android sovelluksilla, Progressive Web applikaationa sekä kaikissa moderneissa web selaimissa. Kaikki ominaisuudet toimivat myös mobiilissa

Termistö

Hailer Workspace (Network)

Hailerin suurin yksikkö on työtila, joka on jokaisen asiakkaan oma toimintaympäristö. Tyypillisesti yhdellä asiakkaalla on yksi Hailer-työtila jonne luodaan käyttäjäroolit, kutsutaan käyttäjät, mallinnetaan yrityksen toiminta prosesseina sekä tietokantoina (Dataset). Tietoja ei voida jakaa eri Hailer-työtilojen välillä, mutta Hailer käyttäjä voi toimia samanaikaisesti useassa työtilassa samalla profiililla.

Aktiviteetit - Activities

Aktiviteetit ovat Hailerin tärkein osa, niiden avulla koko organisaatio voi toimia strukturoidusti. Aktiviteetit voivat sisältää esimerkiksi myyntiliidejä, tehtäviä tai projekteja. Toiminnot suoritetaan prosessien ja tietokantojen kautta ennalta määriteltyjen työnkulkujen ja tietorakenteiden mukaisesti. Aktiviteetin luomiseksi ensin on luotava prosessi (Process) tai tietokanta (Dataset).

Prosessit (Process) ovat ennalta määritettyjä työnkulkuja, jotka on määritetty prosessieditorissa. Tämän avulla prosessin omistaja voi määritellä, mistä vaiheista prosessi koostuu sen lisäksi, mitä tietoja prosessin aikana kerätään. Prosessin vaiheet voidaan yhdistää toisiinsa missä tahansa prosessin omistajan määrittämässä järjestyksessä.

Tietokannat (Datasets) määritetään myös prosessieditorissa, ja niillä on samat ominaisuudet kuin prosesseilla. Tietokannoissa toimintojen siirtäminen vaiheiden välillä, joita tässä tapauksessa kutsutaan kategorioiksi, on poistettu käytöstä.

Keskustelut - Discussions

Toinen erittäin keskeinen osa Haileria on pikaviestitoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat kommunikoida suoraan keskenään joko yksityisesti tai yhteydessä. Keskustelut tuovat yhteen kunkin Hailer-käyttäjän kaikki viestikanavat riippumatta siitä, mikä Hailer-työtila, mistä prosessista tai tapahtumasta keskustelussa on kyse.

Hailerissa on neljä erityyppistä keskustelua:

Yksityiset keskustelut voivat käydä käyttäjien välillä, joilla on vähintään yksi yhteinen työtila. Keskustelu on yksityinen, eikä se ole näkyvissä muille työtilan käyttäjille.

Ryhmäkeskusteluja voi käydä useiden käyttäjien välillä, joilla on vähintään yksi yhteinen työtila. Käyttäjiä voidaan lisätä ja poistaa keskusteluista tarvittaessa. Keskustelu on yksityinen, eikä se näy muille käyttäjille, ellei hän ole mukana keskustelussa.

Aktiviteettikeskustelut ovat keskusteluita oikeassa asiayhteydessä, jotka liittyvät tiettyyn prosessin tai tietokannan tehtävään tai toimintaan. Keskustelu luodaan automaattisesti aktiviteetin luomisen yhteydessä ja aktiviteetin luoja lisätään keskusteluun automaattisesti. Kuka tahansa, jolla on oikeudellisesti pääsy aktiviteettiin, voi liittyä keskusteluun ja lisätä lisää osallistujia. Tätä keskustelutyyppiä käytetään tyypillisesti keskusteltaessa aktiviteetin tietystä aiheesta, kuten käsiteltävänä olevan projektin, tehtävän tai myyntiprojektin hallintaan.

Tapahtumakeskustelut keskusteluita oikeassa asiayhteydessä, jotka liittyvät tiettyyn tapahtumaan tapahtumakalenterissa. Keskustelu luodaan automaattisesti, kun tapahtuma luodaan. Kaikki tapahtumaan kutsutut käyttäjät lisätään automaattisesti keskusteluun. Kuka tahansa, jolla on pääsy tapahtumaan, voi liittyä keskusteluun ja lisätä lisää osallistujia. Tätä keskustelutyyppiä käytetään tyypillisesti keskustelemaan tapahtuman käytännöistä, kuten kokoushuoneiden valinnasta, kuljetuksen järjestämisestä, kokouslinkkien jakamisesta jne.

Kaikki keskustelut tukevat liitteiden, kuten tiedostojen, videoiden ja asiakirjojen lähettämistä. Keskustelut voidaan myös merkitä tähdellä, mikä osoittaa, että keskustelu on esimerkiksi tärkeä tai lukematon. Viesteihin voidaan vastata ja käyttäjät voivat reagoida viesteihin emoji -merkeillä. Lisäksi käyttäjä voi muokata ja poistaa omia viestejään.

Feed

Jokaisessa Hailer-työtilassa on feed, joka on näkyvillä kaikille verkon käyttäjille. Feed -ilmoitus käytetään yleensä jakamaan tietoja jotka koskevat tai kiinnostavat koko organisaatiota.

Hailer voi myös tuottaa Feed -ilmoitukset automaattisesti. Kun aktiviteetti saavuttaa jonkin prosessin tai tietokannan merkittävän pisteen, voidaan luoda Feed -ilmoitus tapahtuman ilmoittamiseksi Feedillä. Tämä ominaisuus käynnistyy tyypillisesti, kun esimerkiksi myyntiliidi muuttu sopimukseksi tai projekti alkaa.

Feed -ilmoitukset voidaan kiinnittää, jolloin ne pysyvät feedin yläosassa. Feed -ilmoituksista voit myös tykätä ja niitä voi kommentoida.

Tapahtumat - Events

Jokaisessa Hailer-työtilassa voidaan luoda yksi tai useita kalentereita. Kalenterin näkyvyys voidaan rajoittaa koskien tiettyjä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä. Mikä tahansa tapahtuma voi toimia keskustelukanavana. Kanavaa käytetään tyypillisesti tapahtuman osallistujien määrän seuraamiseen ja materiaalien toimittamiseen. Jokainen käyttäjä voi myös määrittää itselleen tärkeät päivämäärät prosesseista näkyviksi kalenterissa, kuten “Muista soittaa asiakkaalle”, “Projektin deadline” tai “Tapaaminen toimittajan kanssa”


Käyttäjät & Tiimit - Users & Teams

Tämä on kaikkien työtilojen tärkein osa. Jokainen voi luoda Hailer-profiilin, ja käyttäjä voidaan näin ollen kutsua yhteen tai useampaan työtilaan. Profiili on yksityinen ja turvallinen ja se tunnistetaan sähköpostiosoitteella käyttäjänimellä.

Kaikille Hailer-työtilan jäsenille voidaan antaa myös määritteitä, kuten yhteystiedot, puhelinnumerot tai yrityksellesi yksilölliset mukautetut tiedot. Kaikki työtilan käyttäjät voidaan jakaa eri tiimeihin, jolloin pääkäyttäjä voi rajoittaa työtilan sisällön näkyvyyden ja pääsyn eri tiimeille.

Tiedostot - Files

Hailer Start -käyttöönotto 

Hailerin käyttöönotto toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti, kuitenkin Hailer Start -palvelun runkoa hyödyntäen

 

 1. Työpaja 1 - Ensimmäisessä työpajassa käydään tarkemmin läpi tuotteen kokonaisrakennetta ja päätetään prosessit ja tietokannat jotka vaiheessa 1. mallinnetaan Haileriin. 

 

 

 • Hailer konfigurointi 1 - Hailerin asiakasvastaava alkaa konfiguroimaan alustaa sovitun mallin mukaisesti, on toivottavaa että asiakas jo tässä vaiheessa on työtilassa mukana jolloin muutokset ja korjaukset päästään tekemään suoraan asiakkaan omaan ympäristöön.
 • Työpaja 2 - Toisessa työpajassa käydään rakennettua työtilaa läpi ja tehdään viimeisiä viilauksia, tässä vaiheessa on hyvä tuoda ensimmäinen testiryhmä sisään. Oikeuksien ja tiimien jako tapahtuu myös työpajan aikana. Päätetään milloin, miten ja kenen toimesta käyttäjät kutsutaan sisään.
 • Hailer konfigurointi 2 - Hailerin asiakasvastaava tekee sovitut viimeistelyt ja kutsuu käyttäjät työtilaan.
 • Käyttäjäkoulutus -  Hailerin asiakasvastaava sekä asiakkaan yhteyshenkilö sopii aikataulun pidettävälle koulutukselle. Koulutus voidaan järjestää joko asiakkaan tiloissa / sovitussa paikassa tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Hailer koulutuksen voi pitää mm. Google Meets, Teams tai Zoom työkaluja hyödyntäen. 
 • Admin -koulutus Hailerin asiakasvastaava tekee pääkäyttäjäkoulutuksen yrityksen 1-3 henkilölle. Admin -käyttäjältä ei vaadita erityisiä IT -taitoja, ymmärrys yrityksen prosesseista ja toiminnasta riittää.

Mitä Hailerilla voi tehdä?

Mallintamalla prosesseja sekä datasettejä, mallintamalla oikean datan oikeaan paikkaan, aktivoimalla toiminnallisuuskenttiä sekä mallintamalla dokumentteja joita Hailer luo voidaan tehdä seuraavat ominaisuudet:

ERP/Toiminnanohjaus toiminnallisuudet:

 • Tilausten hallinta
 • Toimitusten hallinta
 • Projektien kate laskenta
 • Laskun luonti
 • Kuluvalvonta/työajaneseuranta
 • Kiinteän omaisuuden seuranta
 • Poistojen laskeminen
 • Huoltojen seuranta

 

CRM/Myynninhallinnan toiminnallisuudet

 • Myyntifunnelin hallinta
 • Asiakkuuksien hallinta
 • Tarjousten hallinta

 

PLM/ Tuotehallinta

 • Tuoterakenteet
 • Hierarkiat
 • Tuotteiden automaattinen painolaskenta
 • Tuotteiden hinnoitteluhallinta
 • Tuoteryhmien hallinta

 

HSSEQ / Työturvallisuus

 • Työtapaturmaraportointi ja seuranta
 • Läheltä Piti tilanteiden raportointi ja seuranta
 • Korjaustoimenpideiden seuranta

 

HRM / Henkilöstöhallinta / Intranet

 • Rekrytointihallinta
 • Työntekijärekisteri
 • Palkanlaskenta
 • Lomaseuranta
 • Ylityöseuranta
 • Merkkipäivien seuranta

 

KPI / Mittarit

 • Myynnin seuranta
 • Tuotannon seuranta
 • Tuote seuranta 

 

Hailer Self Service -käyttöönoton ToDo lista

 1. Hailer-työtilan luominen
 2. Käyttäjäroolien asettaminen
 3. Tarvittavien prosessien listaaminen
 4. Riippuvuuksien mallintaminen esim whimsical ilmaistyökalulla
 5. Staattisten tietokantojen mallintaminen
 6. Toimintoja määrittelevän datan määritteleminen
 7. Dataan iittyvien toimintojen yhdistäminen modulaarisuuden ja yhden totuuden lähteen varmistamiseksi
 8. Automatisoi kaikki laskelmat linkitettyjen aktiviteettien perusteella
 9. Viestinnän suoraviivaistaminen sekä tiedotuskanavien ja käytäntöjen mallinnus
 10. Päivitysten automatisointi aktiviteettien keskustelukanavien välillä ja Feedillä
 11. Kutsu käyttäjiä, joilla on eri käyttöoikeudet

Kehitystyö ja lisäpalvelut

Hailer tuotteen kehitystyöt voidaan jakaa kahteen osaan:

 

 1. A) Käyttöönoton laajentaminen Hailer Start -käynnistyksen jälkeen ( konfigurointi / koulutukset / workshopit / integraatiot )

 120€ / h (alv0%)

 1. B) Hailer coretuotteen parantaminen

Haileria on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa alusta alkaen ja usein parhaat oivallukset ovat tulleet asiakkaalta. Peruskäytettävyyteen liittyvissä asioissa Hailerin tiimi kuuntelee aktiivisesti asiakasta ja huomioi toiveet mahdollisimman hyvin, jotta ne voidaan tuoda tuotteeseen osana vakio päivityspaketteja. Joskus kyse on kuitenkin aivan uudesta ominaisuudesta.

Mikäli Hailerin tiimi näkee että asiakkaan ehdottama uusi ominaisuus sopii Hailer core tuotteeseen niin tahot voivat yhdessä käynnistää kehitysprojektin. Tällaiset kehitysprojektit ovat tyypillisesti parista päivästä muutamaan viikkoon. 

Hinnoittelu menee tapauskohtaisesti ja siitä tehdään erillinen tarjous ja sopimus.

Tällaisissa tapauksissa ominaisuus määritellään mahdollisimman tarkasti yhdessä asiakkaan kanssa niin, että Hailer tiimi voi sitoutua kiinteään hintaan, jolla ominaisuus toteutetaan. Kun projektisuunnitelman hinnoittelu tehdään alla olevan taulukon mukaisesti:Asiakkaiden tuntihinnoittelu

jos 1

jos 2

jos 3

jos 4

Ensimmäinen

50

40

32

26

Toinen

 

45

36

29

Kolmas

   

40

32

Neljäs

     

35

 

Hinnat ovat € ja ne ovat arvonlisäverottomia

Yllä olevaa taulukkoa käytetään yhdessä sovittuun projektisuunnitelmaan, jonka oleellisena osana uutta ominaisuutta on määritelty tarkkaan. Osana projektisuunnitelmaa asiakas sitoutuu maksimissaan tiettyyn hintaan, jolla Hailer puolestaan sitoutuu tuottamaan määritelmän mukaisen ominaisuuden Haileriin. 

Lisäksi Hailer etsii aktiivisesti olemassa olevasta asiakaskunnasta muita asiakkaita, jotka voivat osallistua projektiin. Jos tällaisia löytyy, niin ensimmäinen asiakas maksaa pienemmän summan taulukon mukaisesti. Hailer saattaa myös tarjota asiakkaille mahdollisuutta osallistua muiden asiakkaiden kanssa aloitettuihin core tuotteen kehitysprojekteihin. Hailer pitää täyden oikeuden päättää vapaasti mihin lisenssi ryhmään uusi ominaisuus tuodaan. 

Hailer Partner -ohjelma

Jälleenmyyjä Kumppanit

Hailer hakee aktiivisesti kumppaneita myymään Hailer tuotetta. Hailer Partner -ohjelmaan kuuluu kolme eri tasoa. Hailer hakee ensisijaisesti kumppanikseen toimijoita, jotka voivat itsenäisesti myydä Hailer tuotetta osana omaa tarjontaansa sekä konsultoida asiakasta. Hailerin tiimi tai ohjelman läpikäynyt Partner vastaa uuden kumppanuuden kouluttamisesta. Hailer Partner sopimus tehdään aina Hailer Oy:n kanssa ja lisenssi laskutus ohjataan Hailer Oy:n kautta ja kumppani tilittää sovitut provisiot sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Hailer Partner ohjelmasta voit lukea lisää osoitteessa https://www.hailer.com/partner 

Yhteyshenkilöt

Käyttöönotot ja koulutukset

Jaakko Nieminen / jaakko.nieminen@hailer.com / 040 351 6789 

Varpu Jokinen / varpu.jokinen@hailer.com

Tuotekehitys

Jonas Lemberg / jonas.lemberg@hailer.com 

Kumppanuudet ja Hailer partner -ohjelma

Jaakko Nieminen / jaakko.nieminen@hailer.com / 040 351 6789 

Nico Larsen / nico.larsen@hailer.com / 040 517 7920