FI HAILER TUOTEKUVAUS

Hailer on prosessi ohjattuun liiketoiminnan hallintaan ja viestintään tarkoitettu pilvialusta, jota myydään SaaS-ohjelmistona (Software as a Service).

Johdanto

Yritysten ohjelmistomarkkina on jaettu yleisesti seuraaviin alueisiin:

 

 • CRM - Asiakkuudenhallinta sekä laskutusaineiston luonti
 • ERP - Resurssien ja materiaalien hallinta sekä laskutusaineiston luonti
 • PLM - Tuotteiden elinkaaren hallinta 
 • HRM - Henkilöstöhallinto 

 

Useimmat yritykset käyttävät integraatioita tietojen siirtämiseen ja synkronointiin järjestelmien välillä. Viestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostissa tai kanavapohjaisissa viestintävälineissä.

 

Hailer ei sinänsä ole mikään edellä mainituista ja kaikki edellä mainitut samanaikaisesti. Et voi esimerkiksi kutsua Haileriä CRM:ksi, mutta voit rakentaa kattavan CRM:n Haileriin. Hailerin ytimessä on käsite, jota kutsutaan Aktiviteetiksi, joka muodostaa perustan kaikelle. Muokatun yritysalustan luominen Hailerissa tapahtuu seuraavissa 10 vaiheessa:

 1. Hailer-työtilan luominen
 2. Eri käyttäjäroolien asettaminen
 3. Kaikkien toimintoihin tarvittavien prosessien mallintaminen
 4. Kaikkien staattisten tietokantojen mallintaminen
 5. Eri toimintoja määrittelevän datan määritteleminen
 6. Kaikkien siihen liittyvien toimintojen yhdistäminen modulaarisuuden ja yhden totuuden lähteen varmistamiseksi
 7. Automatisoi kaikki laskelmat linkitettyjen aktiviteettien perusteella
 8. Viestinnän suoraviivaistaminen sekä tiedotuskanavien ja käytäntöjen mallinnus
 9. Päivitysten automatisointi aktiviteettien keskustelukanavien välillä ja Feedillä
 10. Kutsu käyttäjiä, joilla on eri käyttöoikeudet

Yleistä

Hailer on prosessi ohjattuun liiketoiminnan hallintaan ja viestintään tarkoitettu pilvialusta, jota myydään SaaS-ohjelmistona (Software as a Service). Hailerin suurin yksikkö on työtila. Tyypillisesti yhdellä asiakkaalla on yksi Hailer-työtila. Hailer-työtilat ovat erillisiä kokonaisuuksia. Tietoja ei voida jakaa eri Hailer-työtilojen välillä.

Aktiviteetit - Activities

Aktiviteetit ovat Hailerin tärkein osa, niiden avulla koko organisaatio voi toimia strukturoidusti. Aktiviteetit voivat sisältää esimerkiksi myyntiliidejä, tehtäviä tai projekteja. Toiminnot suoritetaan prosessien ja tietokantojen kautta ennalta määriteltyjen työnkulkujen ja tietorakenteiden mukaisesti. Aktiviteetin luomiseksi ensin on luotava prosessi (Process) tai tietokanta (Dataset).

 

Prosessit (Process) ovat ennalta määritettyjä työnkulkuja, jotka on määritelty prosessieditorissa. Tämän avulla prosessin omistaja voi määritellä, mistä vaiheista prosessi koostuu sen lisäksi, mitä tietoja prosessin aikana kerätään. Prosessin vaiheet voidaan yhdistää toisiinsa missä tahansa prosessin omistajan määrittämässä järjestyksessä.

 

Tietokannat (Datasets) määritetään myös prosessieditorissa, ja niillä on samat ominaisuudet kuin prosesseilla. Tietokannoissa toimintojen siirtäminen vaiheiden välillä, joita tässä tapauksessa kutsutaan kategorioiksi, on poistettu käytöstä.

 

Prosessien ja tietokantojen määrittäminen Hailerissa ei vaadi koodaustaitoja ja työtilan tai prosessin omistaja voi helposti tehdä sen. Kun aktiviteetti saavuttaa tietyn vaiheen, Feediin voidaan luoda automaattinen Feed -ilmoitus. Käyttäjille, jotka seuraavat tiettyä vaihetta, voidaan ilmoittaa myös siitä, kun uutta toimintaa lisätään tai siirretään kyseiseen vaiheeseen.

 

Aktiviteetit voivat sisältää minkä tahansa määrän kenttiä. Saatavilla olevat kenttätyypit ovat:

 • Text (Pieni tekstikenttä)
 • Predefined Options (Monivalikko)
 • Text Area (Isompi tekstikenttä)
 • Numeric (Numero)
 • Numeric Unit (Numero ja yksikkö)
 • Date (Päivä)
 • Date Range (Ajanjakso)
 • Time (Aika)
 • Time Range (Ajanjakso)
 • Country (Maa)
 • Activity - Link activity to any activity in any module (Linkitetty aktiviteetti)
 • User - Link activity to any user present in the network (Käyttäjän valinta)
 • Team - Link activity to any team present in the network (Tiimin valinta)

 

Näiden kenttien lisäksi millä tahansa aktiviteetilla voi olla sijainti - määritetty koordinaateilla tai osoitteella. Tiedostot voidaan liittää mihin tahansa aktiviteettiin. Liitteessä 1 on täydellinen kuvaus tuotetietorakenteesta.

Suurin osa kenttätyypeistä voidaan myös tehdä laskentakentiksi. Tässä tapauksessa käyttäjä voi kirjoittaa Javascriptillä joukon sääntöjä, joiden mukaan funktio palauttaa tietyn arvon tai tuloksen. Laskentakentillä on automaattisesti “Sandboxi” virtuaalipalvelimella.

Mikä tahansa prosessin tai tietokannan kenttä voidaan asettaa pakolliseksi. On myös mahdollista määrittää, mitkä kentät ovat näkyvissä kussakin vaiheessa / kategoriassa. Prosessien ja tietokantojen näkyvyyttä voidaan rajoittaa joko käyttäjän tai tiimin tasolla. Yksi käyttäjä voi kuulua yhteen tai useampaan tiimiin.

Aktiviteetit voidaan myös luoda PDF muotoon - dokumenttigeneraattorin avulla. Pääkäyttäjä voi määrittää tuottamaan esimerkiksi seuraavat asiakirjat aktiviteettitietojen perusteella:

 • Tarjoukset
 • Laskutusaineisto
 • Pakkauslistat ja muut logistiikan dokumentit
 • Tilausvahvistukset
 • Sertifikaatit
 • Raportit

Keskustelut - Discussions

Toinen erittäin keskeinen osa Haileria on pikaviestitoiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat kommunikoida suoraan keskenään joko yksityisesti tai yhteydessä. Keskustelut tuovat yhteen kunkin Hailer-käyttäjän kaikki viestikanavat riippumatta siitä, mikä Hailer-työtila, mistä prosessista tai tapahtumasta keskustelussa on kyse.

Hailerissa on neljä eri tyyppistä keskustelua:

Yksityiset keskustelut voivat käydä käyttäjien välillä, joilla on vähintään yksi yhteinen työtila. Keskustelu on yksityinen, eikä se ole näkyvissä muille työtilan käyttäjille.

Ryhmäkeskusteluja voi käydä useiden käyttäjien välillä, joilla on vähintään yksi yhteinen työtila. Käyttäjiä voidaan lisätä ja poistaa keskusteluista tarvittaessa. Keskustelu on yksityinen, eikä se näy muille käyttäjille, ellei hän ole mukana keskustelussa.

Aktiviteettikeskustelut ovat keskusteluita oikeassa asiayhteydessä, jotka liittyvät tiettyyn prosessin tai tietokannan tehtävään tai toimintaan. Keskustelu luodaan automaattisesti aktiviteetin luomisen yhteydessä ja aktiviteetin luoja lisätään keskusteluun automaattisesti. Kuka tahansa, jolla on oikeudellisesti pääsy aktiviteettiin, voi liittyä keskusteluun ja lisätä lisää osallistujia. Tätä keskustelutyyppiä käytetään tyypillisesti keskusteltaessa aktiviteetin tietystä aiheesta, kuten käsiteltävänä olevan projektin, tehtävän tai myyntitprojektin hallintaan.

Tapahtumakeskustelut keskusteluita oikeassa asiayhteydessä jotka liittyy tiettyyn tapahtumaan tapahtumakalenterissa. Keskustelu luodaan automaattisesti, kun tapahtuma luodaan. Kaikki tapahtumaan kutsutut käyttäjät lisätään automaattisesti keskusteluun. Kuka tahansa, jolla on pääsy tapahtumaan, voi liittyä keskusteluun ja lisätä lisää osallistujia. Tätä keskustelutyyppiä käytetään tyypillisesti keskustelemaan tapahtuman käytännöistä, kuten kokoushuoneiden valinnasta, kuljetuksen järjestämisestä, kokouslinkkien jakamisesta jne.

Kaikki keskustelut tukevat liitteiden, kuten tiedostojen, videoiden ja asiakirjojen lähettämistä. Keskustelut voidaan myös merkitä tähdellä, mikä osoittaa, että keskustelu on esimerkiksi tärkeä tai lukematon. Viesteihin voidaan vastata ja käyttäjät voivat reagoida viesteihin emoji -merkeillä. Lisäksi käyttäjä voi muokata ja poistaa omia viestejään.

Lue lisää- Hailer My Discussions

Feed

Jokaisessa Hailer-työtilassa on feed, joka on näkyvillä kaikille verkon käyttäjille. Feed -ilmoitus käytetään yleensä jakamaan tietoja jotka koskevat tai kiinnostavat koko organisaatiota.

Hailer voi myös tuottaa Feed -ilmoitukset automaattisesti. Kun aktiviteetti saavuttaa jonkin prosessin tai tietokannan merkittävän pisteen, voidaan luoda Feed -ilmoitus tapahtuman ilmoittamiseksi Feedillä. Tämä ominaisuus käynnistyy tyypillisesti, kun esimerkiksi myyntiliidi muuttu sopimukseksi tai projekti alkaa.

Feed -ilmoitukset voidaan kiinnittää, jolloin ne pysyvät feedin yläosassa. Feed -ilmoituksista voit myös tykätä ja niitä voi kommentoida.

Tapahtumat - Events

Jokaisessa Hailer-työtilassa voidaan luoda yksi tai useita kalentereita. Kalenterin näkyvyys voidaan rajoittaa koskien tiettyjä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä. Mikä tahansa tapahtuma voi toimia keskustelukanavana. Kanavaa käytetään tyypillisesti tapahtuman osallistujien määrän seuraamiseen ja materiaalien toimittamiseen.

Käyttäjät & Tiimit - Users & Teams

Tämä on kaikkien työtilojen tärkein osa. Jokainen voi luoda Hailer-profiilin, ja käyttäjä voidaan näin ollen kutsua yhteen tai useampaan työtilaan. Profiili on yksityinen ja turvallinen ja se tunnistetaan sähköpostiosoitteella käyttäjänimellä.

Kaikille Hailer-työtilan jäsenille voidaan antaa myös määritteitä, kuten yhteystiedot, puhelinnumerot tai yrityksellesi yksilölliset mukautetut tiedot. Kaikki työtilan käyttäjät voidaan jakaa eri tiimeihin, jolloin pääkäyttäjä voi rajoittaa työtilan sisällön näkyvyyden ja pääsyn eri tiimeille.


Tiedostot - Files

Vaikka Hailer on suunniteltu pääasiassa viestintään, tiedostot oikeassa asiayhteydessä muodostavat tärkeän osan yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta. Hailerissa on sisäänrakennettu tiedostohallintajärjestelmä, jonka avulla tiedostojen tallentaminen, seuraaminen, löytäminen ja jakaminen on helppoa. Kaikki keskusteluun lähetetyt tiedostot ja linkit kerätään ja asetetaan kaikkien keskusteluun osallistuvien saataville helposti.

 

API

Hailerilla on HTTP REST -API, jota valitut kumppanit voivat käyttää. Kaikkiin toimintoihin pääsee APIn kautta. Autentikointi tehdään käyttäjätunnuksella ja salasanalla palauttamalla käyttäjäkohtainen avain, jota voidaan sitten käyttää pyyntöjen lähettämisessä. Pyynnöt lähetetään JSON-muodossa.

Alustatuki

Hailer-verkkosovellusta tuetaan Chromen kahdessa uusimmassa versiossa, Firefoxissa, Safarissa ja Edgessä ja se toimii kaikilla laitteilla.

 

Hailerilla on myös Android-sovellus, joka löytyy osoitteesta:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hailer.com.hailer

 

iOS 13:sta ja uudemmissa versioissa Hailerilla on natiivi iOS-sovellus, joka on varustettu keskeisillä ominaisuuksilla, joita yleensä tarvitaan Hailerin normaalissa ja päivittäisessä käytössä.

 

iOS -sovellus löytyy osoitteesta

https://apps.apple.com/fi/app/hailer/id1239211971

 

Product Hierarchy@2x (4)